GNet GPS Antenna

500,000đ

Mô tả :

Hỗ trợ: Camera hành trình Gnet

Jack 2.5 mm
Dây dài 1m

Cung cấp tốc độ xe chạy khi xem trên video
Hiện thị bản đồ và vị trí xe khi xem bằng phần mềm PC Viewer
Hỗ trợ: Camera hành trình Gnet

gnet-gps-antenna